About Us

OPERATING CONDITIONS

OPERATING CONDITIONS / GENERAL INFORMATION
 
1) Land, project, building, factory, special projects, RES, GES Power Plants and all other real estates demanded by the value of the service according to the real estate rules of the sales price of 3% + VAT. 6% + VAT completely.
 
2) All documents to be sent or sent related to the subject are equivalent to the documents of real estate and if the sale is achieved by the broker / broker, the buyer accepts and pays the commission to pay 6% + VAT commission in terms of 3% + VAT on sales and in case of spacious sales. (Service fee contracts shall be arranged as an additional contract in the agreement with the buyer.) In all transactions mentioned above (1), the service fee for each project as a special contract can be discussed separately in accordance with the project. In our long-term and long-term projects, our service fees is 10% + VAT in our consultancy services as requested by us as ve consulting or in accordance with the investment and business volume, the rates and prices determined are valid.
 
These documents and other information and documents delivered to third parties and brokerage houses cannot be distributed without our knowledge!
 
ÇALIŞMA ŞARTLARI / GENEL BILGILER
 
1) Arsa, proje, bina, fabrika, özel projeler, RES, GES Santrallerine ve diğer her türlü gayrimenkullere talep ettiğimiz hizmet bedeli emlak kurallarınca satış bedeli üzerinden %3 + KDV’ dir. Kat Karşılığı arsalarımızda alıcıdan talep ettiğimiz hizmet bedeli rayiç üzerinden
%6 + KDV’ dir.
 
2) Gönderilmiş veya konuyla ilgili gönderilecek bütün belgeler gayrimenkul kurallarınca yer gösterme belgesiyle eş değer olup satışı aracı/komisyoncu tarafından başarıldığı takdirde alıcı takrir ve ferah anında satışlarda %3 + KDV / kat karşılıklarında %6 + KDV komisyon ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Hizmet bedeli sözleşmeleri alıcı ile karşılıklı anlaşmalar babında ek sözleşme olarak düzenlenecektir.) Yukarıda (1)  şıkta anılan her türlü işlemlerde gerektiğinde özel sözleşme niteliğinde her proje için hizmet bedeli projeye uygun şekilde ayrıca görüşülebilir. Uzun vadeli ve uzun soluklu projelerimizde emlak’s consulting olarak talep ettiğimiz danışmanlık hizmetlerimizde hizmet bedelimiz %10 + KDV’ dir veya yatırım ve iş hacmi gereğince karşılıklı belirlenen  oran ve bedeller geçerlidir.
 
Bu evraklar ve teslim edilen diğer bilgi ve dökümanlar bilgimiz dışında 3. şahıslara ve aracı kurumlara kesinlikle  dağıtılamaz!